Sydney - Việc Làm - Chickenland

Chickenland

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Chickenland in Bonnyrigg plaza tìm người Điều kiện: chịu khó, biết nói tiếng anh, làm được cuối tuần ( du học sinh vẫn làm được) Ai cần job có thể đến thẳng shop nói chuyện trực tiếp. Hoặc gọi điện thoại sau (after) 6pm: EXPIRED5 726 355 c hiền


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 03/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 378


Liên hệ | Terms of service | Sitemap