Melbourne - Việc Làm - Chào ca nhà, shop nails

Chào ca nhà, shop nails

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Chào ca nhà, shop nails vùng North cần thợ chân tay nước hoặc thợ SNS ,biết tiếng anh có thể part time or full time. Chổi làm ko ganh tị ,cạnh tranh, bè phái . Liên hệ EXPIRED0190778 Nancy.


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 02/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 499


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap