Melbourne - Việc Làm - Chadstone Cần Thợ

Chadstone Cần Thợ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Hi anh chị, Tiệm nails ở Chadstone Melbourne cần thợ Part Time làm tay chân nước từ thứ 5 đến thứ 7. Tiệm và đội quản lý vui vẻ đàng hoàng, thêm chi tiết xin liên lạc mình qua EXPIRED9699446. Em xin cảm ơn, have a good day!


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 08/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 165


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap