Melbourne - Việc Làm - Casual Job Hiện tại bên

Casual Job Hiện tại bên

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Casual Job Hiện tại bên mình cần thêm 2 bạn nam để phụ việc loading hàng lên pallet vào thứ 3 ngày 15/6. Pay cash $30 per hour cho bạn nào quan tâm. Thời gian làm việc từ 1:00 tới gần 3:00 chiều. Cơ hội cho ai muốn earn thêm Cash. Job located in Braybrook. Any information please contact Minh (EXPIRED1511611). Thank you


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 13/06/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 215


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap