Sydney - Việc Làm - Canterbury Timber Flooring

Canterbury Timber Flooring

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần tìm người biết lắp sàn gỗ hoặc có hứng thú muốn học để thành nghề. Lương theo kinh nghiệm và khă năng. Có kinh nghiệm sẽ trả cao, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Công việc mình có ổn định, hàng tuần. Cần bạn có sức khoẻ, chăm chỉ. Có thể bắt đầu làm ngay. Liên hệ: EXPIRED7280851 EXPIRED4035029


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 05/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 334


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap