Melbourne City - Việc Làm - Cần tuyển thợ nail có kinh nghiệm cho việc chuẩn bị mở cửa lại thứ 4

Cần tuyển thợ nail có kinh nghiệm cho việc chuẩn bị mở cửa lại thứ 4

Quảng cáo đã bị xóa.

Cần tuyển thợ tay chân nước, nối mi, sns , bột acrylic biết design càng tốt trả lượng ca
Shop trong shopping Doncaster và Fountain gate
Đưa rước tại Springvale và Noble Park
Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE CITY

Ngày Đăng: 29/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 176

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap