Shepparton City - Việc Làm - Cần tuyển người hái cherry và packing có chỗ ở lại vùng Shepparton

Cần tuyển người hái cherry và packing có chỗ ở lại vùng Shepparton

Quảng cáo đã bị xóa.

Lúc đầu bạn có thể lựa chọn làm khoán hoặc làm giờ ($17/hour)
Hái xong sẽ vào packing khi đó sẽ tính giờ ($17/hour)
Liên Hệ

Khu Vực: SHEPPARTON CITY

Ngày Đăng: 09/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 107

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap