Shepparton City - Việc Làm - Cần tuyển người hái cherry và packing có chỗ ở lại vùng Shepparton

Cần tuyển người hái cherry và packing có chỗ ở lại vùng Shepparton

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Lúc đầu bạn có thể lựa chọn làm khoán hoặc làm giờ ($17/hour)
Hái xong sẽ vào packing khi đó sẽ tính giờ ($17/hour)


Liên Hệ

Khu Vực: SHEPPARTON CITY

Ngày Đăng: 09/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 711


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap