Footscray - Việc Làm - Cần tuyển gấp nhân viên nữ Massage làm việc ở Footscray và Braybrook

Cần tuyển gấp nhân viên nữ Massage làm việc ở Footscray và Braybrook

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Độ tuổi từ 18-35 tuổi
Lương hậu, chủ vui vẻ, hoà đồng, thoải mái
Không có kinh nghiệm sẽ được training


Liên Hệ

Khu Vực: FOOTSCRAY

Ngày Đăng: 02/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 1175


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap