Melbourne - Việc Làm - Cần tìm thợ phụ làm

Cần tìm thợ phụ làm

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần tìm thợ phụ làm handyman part time hoặc full time quanh vùng Springvale và Noble Park. Lương trả cash hay khai thuế tuỳ thích. Xin liên lạc anh Tony qua số điện thoại EXPIRED5 329 789 Hoặc EXPIRED1 927 331 Thank you ;))


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 28/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 372


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap