Brisbane - Việc Làm - Cần tìm thợ bột cho shop cách Inala

Cần tìm thợ bột cho shop cách Inala

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần tìm thợ bột cho shop cách Inala 20 phút & 40 phút lái xe. Công việc ổn định và lâu dài. Tiệm hòa đồng & thân thiện. Thứ Năm mở cửa đến 7pm. Có rước thợ. Ưl: EXPIRED3 305 969.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 555


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap