Como - Việc Làm - Cần tìm nhân viên siêng năng chăm chỉ phụ shop lunch bar khu Como

Cần tìm nhân viên siêng năng chăm chỉ phụ shop lunch bar khu Como

Quảng cáo đã bị xóa.

Yêu cầu phải có Tiếng Anh không cần kinh nghiệm
Làm từ 6am tới 2pm
Liên Hệ

Khu Vực: COMO

Ngày Đăng: 22/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 229

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap