Perth City - Việc Làm - Cần tìm người biết sửa chữa hoặc thay ống máng nước (gutters)

Cần tìm người biết sửa chữa hoặc thay ống máng nước (gutters)

Ưu tiên có kinh nghiệm không có kinh nghiệm thì sẽ training
Trả lương cao cho thợ có tay nghề
Liên Hệ

Khu Vực: PERTH CITY

Ngày Đăng: 06/09/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 235

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap