Logan Hyperdome - Việc Làm - Cần tìm nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dau quợt, tuổi dưới 45. Cũng cần tìm nam phụ bên ngoài phía trước, tuổi dưới 30, làm cho Vietnamese Takeaway tại Logan Hyperdome

Cần tìm nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dau quợt, tuổi dưới 45. Cũng cần tìm nam phụ bên ngoài phía trước, tuổi dưới 30, làm cho Vietnamese Takeaway tại Logan Hyperdome

Cần tìm nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dau quợt, tuổi dưới 45. Cũng cần tìm nam phụ bên ngoài phía trước, tuổi dưới 30, làm cho Vietnamese Takeaway tại Logan Hyperdome. Du học sinh welcome.
Liên Hệ

Khu Vực: LOGAN HYPERDOME

Ngày Đăng: 14/09/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: KIM90

Lượt Xem: 534

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap