Sydney - Việc Làm - Cần thợ làm nails

Cần thợ làm nails

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop nails trong shopping center Norwest Marketown vùng Baulkham hill Cần thợ làm móng bột hoặc biết làm SNS, Waxing eyelash extensions càng tốt. Lương $200 có kinh nghiệm làm các thứ. Làm fulltime hay partime Ok. Xin gọi EXPIRED3461778


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 20/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 231

Liên hệ | Terms of service | Sitemap