Canterbury - Việc Làm - Cần thợ chân tay nước giỏi shellac trả lương cao shop gần train station

Cần thợ chân tay nước giỏi shellac trả lương cao shop gần train station

Cần thợ thợ chân tay nước giỏi shellac.
Thời gian : Lam part-time T3, T4, T5, T6 hay Full-Time 5-6 ngày / tuần
Môi trường làm việc vui vẻ hòa đồng
Liên Hệ

Khu Vực: CANTERBURY

Ngày Đăng: 12/11/2020

Liên Hệ: 0417 070 967

Tên: LE20

Lượt Xem: 122

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap