Inala - Việc Làm - Cần thợ bột và thợ phụ bột, thợ nước làm full time và part time

Cần thợ bột và thợ phụ bột, thợ nước làm full time và part time

Thứ 5 làm đến 7h
Shop cách Inala 35 phút, có đưa rước. Lương trả theo tay nghề
Liên Hệ

Khu Vực: INALA

Ngày Đăng: 09/01/2021

Liên Hệ: 0416 3 57 599

Tên: LE20

Lượt Xem: 53

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap