Victoria - Việc Làm - Cần nữ nhân viên bán hàng và nữ phụ bếp

Cần nữ nhân viên bán hàng và nữ phụ bếp

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà hàng takeaway cơm phần vùng st Albans đang cần nữ nhân viên bán hàng và nữ phụ bếp chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Mọi chi tiết liên hệ Mrs Nguyệt EXPIRED0637789. Thanks các bạn đã quan tâm.
Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 22/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 395

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap