Sydney - Việc Làm - Cần người

Cần người

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Mình cần 3 người hạ hàng từ xe tải xuống,bạn nào nhận được báo mình nhé!Hiện tại m có 3 ng rồi. $25/h Làm ngày mai bắt đầu từ 10am At villawood EXPIRED3844300


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 29/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 440


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap