Sydney - Việc Làm - Cần người phụ

Cần người phụ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần tìm một người phụ làm timber flooring. Lương theo ngày. Có thể đi làm ngay. Không có kinh nghiệm sẽ được training. Cần bạn chăm chỉ, khoẻ mạnh. Liên hệ: EXPIRED7280851


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 29/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 227


Liên hệ | Terms of service | Sitemap