Melbourne - Việc Làm - Cần người phụ làm kitchen cabinets, bathrooms, renovations. Làm từ thứ 2 đến thứ 5 hoặc có thể làm full time nếu muốn. B...

Cần người phụ làm kitchen cabinets, bathrooms, renovations. Làm từ thứ 2 đến thứ 5 hoặc có thể làm full time nếu muốn. B...

Quảng cáo đã bị xóa.

Cần người phụ làm kitchen cabinets, bathrooms, renovations. Làm từ thứ 2 đến thứ 5 hoặc có thể làm full time nếu muốn. Biết sử dụng tools thì càng tốt. Công việc làm ở quanh vùng East. Lương thoả thuận, bạn nào thấy thích hợp liên hệ anh Tony (Tuấn) sdt EXPIRED5 329 789 Thank you
Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 17/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 163

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap