Melbourne - Việc Làm - Cần người phụ làm handyman

Cần người phụ làm handyman

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần người phụ làm handyman làm về kitchen, bathroom quanh vùng Springvale, ưu tiên người làm được nhiều ngày trong tuần. Lương khởi điểm 19.84 per hour pay cash or tax. Nếu làm được việc lương sẽ được tăng thêm theo tay nghề. Bạn nào thấy thích hợp liên hệ anh Tony on EXPIRED5 329 789 or EXPIRED1 927 331 Thank you


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 09/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 304


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap