Adelaide City - Việc Làm - Cần người phụ bếp ngày thứ 2 từ 7am-5pm không cần kinh nghiệm

Cần người phụ bếp ngày thứ 2 từ 7am-5pm không cần kinh nghiệm

Quảng cáo đã bị xóa.

Sẽ được trainning
Công việc dễ dàng chỉ yêu cầu chịu khó siêng năng và có thể lực. Shop gần Arndale Shopping centre.
Liên Hệ

Khu Vực: ADELAIDE CITY

Ngày Đăng: 16/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 204

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap