Brisbane - Việc Làm - Cần người phụ bán

Cần người phụ bán

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần người phụ bán hàng cho shop pie vùng Coorparoo. Từ thứ hai đến thứ sáu, 7.30 giờ sáng đến 2.30 giờ trưa. Công việc gồm có: Làm sandwich, pha cà phê, v.v... L/L: EXPIRED2734108
Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 06/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 115

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap