Sydney - Việc Làm - Cần người làm

Cần người làm

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Lò bánh mì vùng Flemington cần người bán hàng làm tuần 4 ngày kể cả hai ngày cuối tuần. Ưu tiên cho những ai có kinh nghiệm biết làm cà phê, không kinh nghiệm sẽ được training. Xin gọi sô EXPIRED8195255 để hẹn thử việc


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 23/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 415


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap