Liverpool - Việc Làm - Cần bạn nữ bán hàng thiết bị , máy móc , dụng cụ ở Liverpool Westfield

Cần bạn nữ bán hàng thiết bị , máy móc , dụng cụ ở Liverpool Westfield

Siêng năng , chăm chỉ , trung thực...
Tiếng Anh tốt - ( Có Tiếng Hoa là lợi thế )
Tuổi: 24-35
Giờ làm việc yêu cầu : Ngày Thứ : 2-5 -7-Cn ( 10:00-16:00)
Liên Hệ

Khu Vực: LIVERPOOL

Ngày Đăng: 13/11/2020

Liên Hệ: 0422 034 032

Tên: LE20

Lượt Xem: 122

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap