Pendle Hill - Việc Làm - Cần 3 người làm việc gấp trong hãng gỗ tại Pendle Hill NSW

Cần 3 người làm việc gấp trong hãng gỗ tại Pendle Hill NSW

Công việc giúp đỡ linh tinh và chà nhám gỗ (không cần kinh nghiệm)
Cần thợ mộc, và người sơn nội thất (cần biết sơn phun).
Liên Hệ

Khu Vực: PENDLE HILL

Ngày Đăng: 13/01/2021

Liên Hệ: 0423 704 795

Tên: LE20

Lượt Xem: 44

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap