Springvale - Việc Làm - Cần 2 bạn nữ bán hàng siêng năng , chăm chỉ , trung thực ở Springvale

Cần 2 bạn nữ bán hàng siêng năng , chăm chỉ , trung thực ở Springvale

Quảng cáo đã bị xóa.

Yêu cầu : Tiếng Anh tốt - ( Có Tiếng Hoa là lợi thế )
Giờ làm việc yêu cầu : Bạn 1 : Thứ 2 - 4-6-Cn (10:00-17:00)
Bạn 2 : 3-5-7 ( 10:00-17:00)
Liên Hệ

Khu Vực: SPRINGVALE

Ngày Đăng: 05/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 122

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap