Victoria - Việc Làm - CẦN

CẦN

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

CẦN THỢ LÀM HÃNG INOX *Việc làm Full Time. *Phải có kinh Ngiệm dùng power tool. * Biết cắt, đo, gắn với nghề gỗ ,sắt hoặc inox. * Có làm qua handy man càng tốt. * Công việc sẽ được training. Hãng ở Braybrook. 📲📲 Kenny EXPIRED3 817 333


Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 15/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 409


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap