Brisbane - Việc Làm - CẦN

CẦN

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

CẦN NGƯỜI LÀM 1. Hãng thịt tại Acacia Ridge cần người đóng gói. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc EXPIRED4 066 993 2. Nhà hàng Việt- Hoa tại vùng Sunnybank Hills chuẩn bị khai trương cần 2 nhân viên phục vụ biết nói tiếng Việt và tiếng Hoa. Vui lòng gọi EXPIRED4 066 993


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 21/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 218


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap