Victoria - Việc Làm - CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần có kinh nghiệm làm bột, SNS, Waxing, biết nối mi càng tốt, biết English! Làm trong shopping centre Water Gardens . Nơi làm việc thân thiện vui vẽ! Vui lòng nhắn tin vào số EXPIRED4061860 / EXPIRED5021241 / EXPIRED5513455


Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 15/06/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 176


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap