Sydney - Việc Làm - CAN CONG NHẢN LAM KIÊNG ĨÃỈ XÉ NHÂNVỊEN

CAN CONG NHẢN LAM KIÊNG ĨÃỈ XÉ NHÂNVỊEN

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

CAN CONG NHẢN LAM KIÊNG ĨÃỈ XÉ NHÂNVỊEN PHỤC VỤ KHẢCH HANG Làm full-time và rất nhiều ovartime nen ban thích, Kinh nghiệm làm hong ngành kiếng se có lụi nhúng không cân íhiêỉ.. Sĩ dugc hương dan dây dù, Can biet tiếng Anh căn ban và phải chú ý thật ky đên chi tiết. (1.7) Liên ỉac: Duy EXPIRED6 752 556 (Tiêng Việt) |ả.son EXPIRED5 116 926 (tiếng Anh và tiếng Quan Thoai)


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 06/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 585


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap