Sydney - Việc Làm - CAN CO BAN HÃNG TRONG SHOPP1NG CEn tre

CAN CO BAN HÃNG TRONG SHOPP1NG CEn tre

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

CAN CO BAN HÃNG TRONG SHOPP1NG CEn tre Cần Nữ phụ giúp việc và bán hàng. Riết tiếng Anh Làm 3 ngày/t.uần. Thích họp cho những nguđi tim thêm ngày làm ôn định. Tuối 40 trở lén. Gio làm theo shopping centre. Shop đối diện ga xe lứa. Cách Cabrramatta 30 phút lái xe. Liên lạc: EXPIRED0 813 EXPIRED


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 06/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 280


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap