Brisbane - Việc Làm - Brisbane Fish Market trên đường Blunder Rd, Oxley

Brisbane Fish Market trên đường Blunder Rd, Oxley

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Brisbane Fish Market trên đường Blunder Rd, Oxley, cần 1 nam làm shop cá, làm 5 ngày/tuần, can có kinh nghiệm, biết tiếng Anh nếu biet tiếng Việt càng tốt, trả lương cao. Cung can 1 người làm bên Takeaway trong ngày thứ Năm. L/l: EXPIRED3 410 958 (tiếng Việt) hoặc EXPIRED0 916 888 (tiếng Anh).


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 548


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap