lpswich - Việc Làm - Bakery vùng lpswich can thợ làm bánh mì ban & người bán hàng biêt làm coffee

Bakery vùng lpswich can thợ làm bánh mì ban & người bán hàng biêt làm coffee

Bakery vùng lpswich can thợ làm bánh mì ban & người bán hàng biêt làm coffee. Làm được 6-7 ngày trong tuần. Có kinh nghiệm và phương tiện đị lại Tìm người làm lâu dài, co the bảo lãnh cho working Visa nếu đủ đieu kiọn.
Liên Hệ

Khu Vực: LPSWICH

Ngày Đăng: 28/08/2020

Liên Hệ: 0475 998 888

Tên: LE10

Lượt Xem: 361

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap