Brisbane - Việc Làm - Bakery vùng Ịpswich (Yamanto và Silkstone) cần người

Bakery vùng Ịpswich (Yamanto và Silkstone) cần người

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Bakery vùng Ịpswich (Yamanto và Silkstone) cần người làm Pie và Sausage ròíls. Cần tim cô bán hàng và người làm Salad.-gỏi cuốn và việc trong bếp. Công việc bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng. Tìm người làm việc lâu dài. UI: EXPIRED5 998 888.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 05/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 556


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap