Grange - Việc Làm - Bakery vùng Grange cần 1 bạn say mê lĩnh vực trang trí bánh sinh nhật

Bakery vùng Grange cần 1 bạn say mê lĩnh vực trang trí bánh sinh nhật

Quảng cáo đã bị xóa.

Công việc ổn định
Yêu cầu là cần biết trang trí bánh, chạy kem bánh, và yêu thích công việc, nhanh nhẹn, biết sắp xếp công việc. Lương sẽ được thoả thuận và shop có khai thuế đóng super đầy đủ.
Liên Hệ

Khu Vực: GRANGE

Ngày Đăng: 01/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 181

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap