Sydney - Việc Làm - ❌ Góc Tìm Người ❌

❌ Góc Tìm Người ❌

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

❌ Góc Tìm Người ❌ ‼ cần tìm 2️⃣ bạn phụ việc ‼ Job 1 👉 làm FRI- SAT - chốt đơn LIVESTREAM - prep đơn hàng/ ra đơn - đăng bài/viết bai đăng Job 2 👉 làm MON - TUES - pack hàng - kiểm kho - nhập dữ liệu kho Điều kiện - sử dụng computer cơ bản ( it nhất phải biết EXCEL ) - có thể làm tối - có phương tiện càng tốt (sẽ được ưu tiên) ⚠ ưu tiên các bạn du học sinh muốn kiếm thêm thu nhập ☎ EXPIRED5696567 IB 👉 Kash Cash để biết thêm chi tiết


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 20/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 325


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap