Moonee Ponds - Nhà Ở - Vì chuyển sang mặt bằng lớn hơn nên cần sang mặt bằng ngay tại Moonee

Vì chuyển sang mặt bằng lớn hơn nên cần sang mặt bằng ngay tại Moonee

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Mặt tiền 12m, thời hạn lease còn 2 năm, có thể gia hạn thêm
Rất thích hợp để mở văn phòng hoặc Start up business.
Liên Hệ

Khu Vực: MOONEE PONDS

Ngày Đăng: 04/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 149

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap