Geelong - Nhà Ở - Shop trong shopping center chỉ có 1 tiệm nail duy nhất cần sang

Shop trong shopping center chỉ có 1 tiệm nail duy nhất cần sang

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Không cạnh tranh. Tiền rent rẻ. Thu nhập cao. Mua hè rất đông vì khách du lịch rất nhiều.
Shop gồm 6 bàn 5 ghế và phòng waxing. Giá sang thương lượng nếu thật sự muốn sang.
Liên Hệ

Khu Vực: GEELONG

Ngày Đăng: 10/12/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 162

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap