Chatswood - Nhà Ở - Shop nail 6 bàn, 5 ghế, 2 giường waxing và eyelash extension cần sang

Shop nail 6 bàn, 5 ghế, 2 giường waxing và eyelash extension cần sang

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop đang làm rất tốt và đã hoạt động trên 7 năm , lease còn dài và tiền rent rẻ Vì shop mình đang hoạt động rất tốt nên mình sẵn sàng cho người có thiện chí và hội đủ điều kiện đến làm chung để xem xét tình hình.
Liên Hệ

Khu Vực: CHATSWOOD

Ngày Đăng: 08/12/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 72

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap