West Ryde - Nhà Ở - Shop Nails cần sang lại 5 ghế spa, 5 bàn, 1 phòng wax lớn

Shop Nails cần sang lại 5 ghế spa, 5 bàn, 1 phòng wax lớn

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop hoạt động trên 5 năm, tiền thuê rẻ
Shop có lượng khách rất ổn định và dễ thương.
Liên Hệ

Khu Vực: WEST RYDE

Ngày Đăng: 06/12/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 275

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


Terms of service Liên hệ Sitemap