Sydney - Nhà Ở - Share phòng

Share phòng

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Unit gần sát chợ cabra cho share phòng. Có thể ở 1 hoặc 2 người. Đi bộ 1 phút tới shop cabra, 3 phut tới xe lửa. Liên lạc EXPIRED0682899 (Huy)


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 30/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 361
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap