Port Melbourne - Nhà Ở - Sang nhà hàng Full - licensed vùng Port Melbourne

Sang nhà hàng Full - licensed vùng Port Melbourne

Có lượng khách ổn định và thu nhập tốt, sức chứa trên 50 chỗ, hợp đồng thuê dài hạn.
Liên Hệ

Khu Vực: PORT MELBOURNE

Ngày Đăng: 29/09/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 89

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap