Brisbane - Nhà Ở - Nhà vùng Macgregor, đôi diên trường Macgregor Highschool

Nhà vùng Macgregor, đôi diên trường Macgregor Highschool

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà vùng Macgregor, đôi diên trường Macgregor Highschool, gan Garden City, cách 5 phút đi bộ. co 2 phòng ngủ, 1 phỏng tam bệp và toilet tất cà mơi hêt. Bao đien nuỏc & Internet. Giá $200/tuan hoac thuê 2 phong la $390/tuan L/l: anh Hiệu EXPIRED1 015 709.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 155


1    2    3    4    5    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap