Brisbane - Nhà Ở - Nha vung Darra co 2 phòng cho share

Nha vung Darra co 2 phòng cho share

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nha vung Darra co 2 phòng cho share bao điện và nước, ợiá $110 cho 1 phong. Nêu muon luong 2 phong thi giảm giá thuê , $190 cho 2 phòng. Nhà gan tram xe bus vù ga xe lua. Thich hop cho phu nữ độc than hoac sinh viên. L/i: co Ba EXPIRED4 994 808


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 193


1    2    3    4    5    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap