Bankstown - Nhà Ở - Nhà có phòng đầy đủ tiện nghi cho thuê ở Bankstown

Nhà có phòng đầy đủ tiện nghi cho thuê ở Bankstown

Đi bộ to Train, Bus and shops
Very nice room with Queen Size Bed, Build-in wardrobe, Study Desk, Free Wifi
10 mins walk to Train, Bankstown shopping centre, town centre, shops and restaurants. Nice garden, very nice and quiet area.
Free Fast Wifi
Liên Hệ

Khu Vực: BANKSTOWN

Ngày Đăng: 07/01/2021

Liên Hệ: 0421 555 566

Tên: LE20

Lượt Xem: 96

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap