Brisbane - Nhà Ở - Nhà 3 phòng ngú Inala cho thuê $330/tuấn

Nhà 3 phòng ngú Inala cho thuê $330/tuấn

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà 3 phòng ngú Inala cho thuê $330/tuấn Nhà co 1 phông khách nhả bêp. Di bộ 2 phút ra trạm xe bus và lái xe 2 phút ra Inala Civic Centre. truong Inala State School, Serviceton South State School. Durack State ... L/l EXPIRED0 831 071 hoặc EXPIRED3 425 805 đê biêt them chi tiêt!


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 149


1    2    3    4    5    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap