Northcote - Nhà Ở - Cần sang shop Nail gần khu vực city, rent+outgoings $2,300/ tháng

Cần sang shop Nail gần khu vực city, rent+outgoings $2,300/ tháng

Quảng cáo đã bị xóa.

Shop thuộc khu local shopping nên có lượng khách quen ổn định (có database).
Rent, bills và outgoings: $2,300/ tháng, rất hợp với ai làm chủ lần đầu mà không muốn nặng đầu rent bills.
Gần khu trường học nên school holidays có nhiều khách teenagers.
Giá 73,000 (có thể thương lượng).
Liên Hệ

Khu Vực: NORTHCOTE

Ngày Đăng: 27/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 90

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap