Hindmarsh - Nhà Ở - Business chuyên về làm bản vẽ cho nhà xưởng (structural steel detailin

Business chuyên về làm bản vẽ cho nhà xưởng (structural steel detailin

Mình đang tìm các xưởng thép (fabricators) cần người họa viên làm bản vẽ (shop drawings). Nếu bạn biết thông tin hoặc đang cần người làm đối tác như trên, làm ơn liên lạc với mình.
Xin cảm ơn.
Liên Hệ

Khu Vực: HINDMARSH

Ngày Đăng: 06/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 14

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap