Perth City - Nhà Ở - Bán shop nail có phòng beauty, waxing, eyelash extensions, eyebrows

Bán shop nail có phòng beauty, waxing, eyelash extensions, eyebrows

Đã đăng ký giấy phép làm tattoo.
Shop rộng, đẹp, sạch sẽ, khách ổn định. Local đang phát triển, có rất nhiều nhà đang xây cất.
Liên Hệ

Khu Vực: PERTH CITY

Ngày Đăng: 09/10/2020

Liên Hệ: 0497 898 998

Tên: LE20

Lượt Xem: 19

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap